گفتگو با آقای شاهین سید زاده،

گفتگو با آقای شاهین سید زاده،

کافه خوش کافه‌ی قدیمی نیست، یک کافه‌ی نسبتا جدید است اما کافه‌یی که در مدت حدود شش ماه موفقیت بسیار خوبی داشته و مهمتر از هر نکته‌ای تلاش کرده است تا در ایجاد فضای کافه و حتی تهیه نوشیدنی‌ها از خلاقیت و نوآوری بهره‌مند گردد و به سراغ تکرار کافه‌های قدیمی و حتی معروف شهر […]

ادامه مطلب