موهيتو

موهيتو

چند روز پيش نوشيدني موهيتو را در بخش نوشيدني‌هاي آماده معرفي كرده بوديم، به زودي اطلاعات بيشتري در مورد موهيتو در بخش تخصصي‌تر خواهيم داشت. اين را از اين بابت گفتيم كه شايد حرف‌هاي مختلفي در مورد موهيتو وجود داشته باشد و ممكن است اين موهيتو نسخه‌ي ايراني شده اين نوشيدني باشد، اما اين نوشيدني […]

ادامه مطلب