همه چيز درباره شير:

همه چيز درباره شير:

شير كم چرب، نيمه چرب يا پرچرب؟ تحقيقات اخير نشان مي‌دهد كه شير كم چرب لزوما سالمترين انتخاب نمي‌باشد. البته اين شير نسبت به شير پرچرب داراي چربي و كالري كمتر و كلسيم بيشتر است، اما برخي از متخصصان معتقدند كه شير اشباع شده در لبنيات ممكن است از نظر بيماري قلبي، مشكلي ايجاد نكند. […]

ادامه مطلب