ریسترتو

ریسترتو

ریسترتو Ristretto يك شات كوتاه از اسپرسو است كه با مقدار معمول تهيه قهوه اسپرسو يعني هفت گرم تهيه شده است اما ميزان آب آن نصف مقدار اسپرسو است. اگر بخواهيم به صورت عددي ريسترتو را بررسي كنيم، 15 ميلي‌ليتر قهوه كه حدودا 15 تا 18 ثانيه با غلظتي بيش از اسپرسو به دست مي‌آيد. […]

ادامه مطلب