کافه گلستان

کافه گلستان

وارد محله بازار تهران که مي‌شويد فارغ از اجناس عمده و خرده که مربوط به مايحتاج روزمره مي‌شود خوراکى‌ها نقش بزرگى به جذابيت بازار، اضافه مي‌کنند، در اين چند سال اخير كمي از حالت سنتى ايرانى خارج شده و شما مي‌توانيد به غير از نوشيدنى‌هاي سنتى ايرانى مانند خاکشير در فصل گرما يا شير کاکائو […]

ادامه مطلب