كافه روژ

كافه روژ

کافه روژ در منطقه ازگل قرار گرفته است. با ديدن چيدمان ميز بيرون از کافه انگيزه خاصى براي ورود به كافه و كافه‌گردي ايجاد مى‌كند. با وارد شدن به کافه رنگ قرمز کافه و کاناپه نسبتا بزرگ و متفاوت از ديگر ميزها خودنمايى مى‌کند. كافه حدودا براي 15 نفر فضاي نشستن دارد و بيشتر مناسب […]

ادامه مطلب