از مدتها قبل در صدد آن بودیم تا به ترتیبی تصاویر مربوط به نوشیدنی و کافه‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و خصوصا در اینستاگرام جمع آوری کنیم. پروژه تصاویر نوشیدنی‌ها نیز بر اساس همین تفکر و در ادامه توسعه سایت ویکی‌درینک ایجاد شده است. کافی است تصاویر مربوط به نوشیدنی‌ها را در اینستاگرام هشتگ کنید.

بخش هشتگ چگونه کار می‌کند؟
پس از هشتگ کردن تصاویر مورد نظرتان و پس از اعمال آن توسط اینستاگرام، آخرین تصاویر هشتگ شده در این بخش از سایت نمایش داده می‌شود. سایر کاربران می‌توانند عکس‌هایی که توسط شما گرفته شده و هشتگ شده را ببینند و آنها را لایک کنند. ممکن است نمایش عکس‌های شما در بخش هشتگ سایت ویکی‌درینک با مدت زمانی تاخیر انجام شود، تا فراموش نکردیم، برای سهولت دسترسی به این بخش از سایت می‌توانید از www.ihashtag.ir استفاده کنید.
در حال حاضر برای بخش هشتگ موارد زیر را ایجاد کرده‌ایم.
#ویکی_درینک
#نوشیدنی
#کافه_گردی
#ماگ

آماده دریافت نظرات و فیدبک شما هستیم.
اگر فکر می‌کنید هشتگی بایستی به بخش هشتگ‌ها اضافه شود حتما آنرا به ما یادآوری کنید +

در ادامه:
هشتگ چیست؟ چطور بایستی تصاویرمان را هشتگ کنیم؟

هشتگ تصاویر نوشیدنی