صفحه ويكي درينك در ديگر رسانه‌ها

صفحه ويكي درينك در ديگر رسانه‌ها

نوشته شده در قسمت : خبر و تازه ها ، توسط مدیر سایت

از آنجايي كه در طي اين مدت كوتاه، برخي وب‌سايتهاي فارسي نسبت به خبر و انعكاس راه‌اندازي وب‌سايت ويكي‌درينك در سايت خود اقدام كرده‌اند صفحه جديدي روي سايت راه‌اندازي كرديم تا ضمن اطلاع بازديدكنندگان عزيز بتوانيم بخشي از اين رسانه‌ها را گردآوري كنيم.
يادآوري مي‌كنيم كه ساير محتواي اين سايتها لزوما مورد تاييد ويكي‌درينك نيست.

 

معرفي ما در ديگر وب‌سايتهاي فارسي