اگر شما هم کافه دارید، باریستا هستید و یا در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنید، در بخش جدیدی که ویژه کافه‌داران و باریستاها است عضو شوید.
.
در این بخشی جدید از سایت بنا داریم تا مطالب جدید و اختصاصی در مورد کافه‌ها، باریستاها، نحوه‌ی سرو استاندارد نوشیدنی‌ها و همچنین کافه‌های موفق را تهیه و گردآوری کنیم و تجربیات افراد موفق در این رشته را جمع آوری و برایتان به اشتراک بگذاریم.
ممکن است که بتوانیم اطلاعات و رخدادهای داخلی و خارجی در مورد صنعت نوشیدنی‌ها، قهوه و کافه‌ها را برایتان ارسال کنیم تا به صورت پیوسته و تخصصی اخبار این بخش‌ها را مطالعه کنید.

در صورتی که عضو این بخش از سایت باشید همه این مطالب در قالب خبرنامه‌های چند ماهه از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.

.

کافه داران

پیشنهاد می کنیم، این مطالب را هم مشاهده کنید.