اولين مسابقه ويكي‌درينك تا يك هفته ديگر برگزار مي‌شود، اگر شما هم علاقه داريد تا در يك مسابقه شركت كنيد و جايزه بگيريد از هفته آينده 28 ارديبهشت 1392 دوباره به همين صفحه مراجعه كنيد.
اين مسابقه با همكاري شركت صبا شهد پاسارگاد ‌ (دل‌وس) توليد كننده آبميوه طبيعي NFC برگزار خواهد شد.

مسابقه :: اولين مرجع نوشيدني‌ها و دل‌وس