ضمن تشكر از تمامي افراد شركت كننده كه در اولين مسابقه ويكي‌درينك شركت كرده‌اند از بين 1546 شركت كننده مسابقه تا روز 17/03/1392 بنا به قرعه اسامي 15 نفر برنده به شرح زير اعلام مي‌شود.
طي هفته‌ي جاري با افراد شركت كننده تماس گرفته خواهد شد و ماگ‌هاي سراميكي براي آنها ارسال خواهد شد.

لازم به يادآوري است كه مسابقه اول ويكي‌درينك با همكاري شركت صبا شهد پاسارگاد توليد كننده آبميوه طبيعي دل‌وس برگزار شده است.

اسامي برندگان مسابقه:

نرگس داداشي پور
پارسا ستوده
حسين محمدي
محسن جعفري
ماه رفيعي
آزاده هراتيان نژادي
مريم اصلاني
ريحان جمشيدي
نينا خورشيدنيا
محمد آموزگار
نگين كردي‌نژاد
صفورا توجهي
فرشته سعيدي
علیرضا شیبانی خلف بادام
عاطفه جعفرنيا

ماگ ويكي‌درينك