در صورتي كه علاقه داريد تا مطالب سايت را از طريق ايميل خود دريافت كنيد، از روز گذشته اين امكان بر روي سايت ويكي‌درينك فراهم شده است. براي اين منظور از ستون كنار سايت «ايميل» خود را در بخش «عضويت در خبرنامه» وارد كنيد تا هيچ مطلبي در مورد نوشيدني‌ها و كافه‌گردي را از دست ندهيد!
عضويت در خبرنامه در دو مرحله است، پس از ورود آدرس ايميل بايستي بر روي لينكي كه براي شما ارسال مي‌شود كليك كنيد تا عضويت خود را تاييد كنيد…

با عضويت در خبرنامه اطلاعات نوشيدني‌ها

را از طريق ايميل دريافت كنيد!